Enquiries

If a financial service as a financial service consumer, you can use our "How can we help you" section, or direct your inquiries to the AFA through the following form:

Accepto els termes establerts en l'avís legal i protecció de dades
La resposta té com a finalitat ajudar a resoldre els dubtes sobre els temes de la consulta, i per tant no és vinculant per a les parts ni per a la resolució de procediments administratius. Tampoc recull propostes ni valoracions econòmiques ni es pronuncia sobre la validesa de les relacions contractuals entre les parts, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals.