Residences without lucrative activity

Qualsevol sol·licitud d’alta o de baixa d’una residència sense activitat lucrativa s’ha de presentar al Servei d’Immigració d’Andorra tal com s’estableix a la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.
En el cas d’un procés de baixa, la devolució del dipòsit no remunerat a l’AFA queda inclosa en el procés de baixa gestionat pel Servei d’Immigració i aquesta Autoritat únicament procedeix a retornar el dipòsit en qüestió quan rep les pertinents instruccions del Serveis d’immigració.
Per a qualsevol dubte addicional sobre els processos d’alta o de baixa d’una residència sense activitat lucrativa a Andorra li suggerim contactar directament amb el departament d’immigració d’Andorra o consultar el següent enllaç.