Tramesa d’informació periòdica relativa als organismes d’inversió col·lectiva a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA

Comunicat Tècnic núm. 49/SGOIC
18/02/2020 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted | Collective Investment Schemes