Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer

Comunicat Tècnic núm. 28/SFI; 28/AFI; 25/SGP; 18/ASF
03/10/2017 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors - Technical Communiqué - Regulation | Risk Management