Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera

Llei 8/2013 - Decret del 19-02-2020 text refós
26/02/2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Advisors | Financial Investment Agencies | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Operating conditions & requirements | Regulation | Investor protection