Requeriment d'informació en relació amb els càrrecs de l'Alta Direcció

Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
31/07/2019 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Financial Agents | Payment Institutions | Electronic Money Institutions - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted