Reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre Andorra i la UE en relació amb la tramesa de dades estadístiques simplificades al Banc Central Europeu

Decret del 17-08-2016
17/08/2016 - Banks | Collective Investment Schemes Management Companies - Regulation - Periodic information to be submitted