Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra

Llei 7/2013 - Decret del 19-02-2020 text refós
26/02/2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products - Laws - Operating conditions & requirements