Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers

Comunicat Tècnic núm. 9/SGOIC
27/05/2011 - Collective Investment Schemes Management Companies - Technical Communiqué - Regulation