Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Llei 14/2017 - Decret del 19-02-2020 text refós
26/02/2020 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Financial Advisors | Financial Agents | Wealth Management Companies | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Andorran CIS | Foreign CIS | Other Investment Products | Insurance and Reinsurance | Pension Funds and Plans | Mediators - Laws - AML/CFT | Regulation