Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Decret del 28-1-2015
28/01/2015 - Regulation - Regulation | Euro