Decret del 7-12-16 relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col•lectiva del sistema financer andorrà

Decret del 07-12-2016
07/12/2016 - Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies - Regulation - Regulation
Related content