Decret 102/2021, de modificació del Reglament del la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

Decret 102/2021
07/04/2021 - Banks | Non-bank Specialized Credit Institutions | Financial Investment Companies | Financial Investment Agencies | Wealth Management Companies | Financial Advisors | Collective Investment Schemes Management Companies | Payment Institutions | Electronic Money Institutions | Financial Agents - Regulation - Regulation | Solvency | Liquidity | Operating conditions & requirements | Risk Management | Corporate Governance