Warnings

Register

October 2019
Insurance Mediators | 15-10-2019
September 2019
Insurance Mediators | 06-09-2019
August 2019
Insurance Mediators | 07-08-2019

New regulation

Derogació Comunicat tècnic 2/15 MinFin
Comunicat tècnic núm. 13/19-A | 18-11-2019
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/19-SF | 16-08-2019