Assistència a l'Annual Meeting de l’IOSCO

16/11/2021

L’AFA participa a la reunió anual dels reguladors dels mercats de valors amb altres membres de la comunitat financera internacional, amb motiu de la 46a Conferència Anual de l'IOSCO.

La 46a Conferència Anual presencial de l'IOSCO s'ha substituït per una sèrie de reunions virtuals que han tingut lloc durant el període del 8 al 16 de novembre.