Assistència al Plenari 2023 del Grup de Supervisors de Centres Financers Internacionals (GIFCS)

Sessió plenària – 25 i 26 d’abril de 2023

26/04/2023

L’AFA participa al plenari del GIFCS organitzat durant els dies 25 i 26 d’abril a Londres.

Durant les sessions del plenari s’han debatut temes d’actualitat com els desenvolupaments recents de la banca internacional i els seus efectes en els mercats financers així com les prioritats del G20, que inclouen l’estabilitat financera, el tractament prudencial dels actius criptogràfics, les finances sostenibles, les BigTech i  els EMDE (mercats emergents i economies en desenvolupament, per les sigles en anglès d’“Emerging Markets and Developing Economies”).

Addicionalment s’han tractat temes relacionats amb el risc operatiu al sector de les criptomonedes, la revisió del GAFI (Grup d’Acció Financera Internacional) sobre la recuperació d'actius, la supervisió en enfocament a riscos i la gestió i divulgació dels riscos climàtics i mediambientals.

El Grup de Supervisors de Centres Financers Internacionals (GIFCS) es va crear el 1980 per promoure l’adopció de les millors pràctiques internacionals als sectors financers de països de mida reduïda, on la proporcionalitat legislativa és necessària, però amb un pes important del sector financer en la seva economia. Actualment GIFCS consta de supervisors i bancs centrals de 21 països membres i 2 països com a observadors, entre els quals Andorra.