Assistència al Plenari 2022 del Grup de Supervisors de Centres Financers Internacionals (GIFCS)

Sessió plenària – 26 i 27 d’abril de 2022

27/04/2022

L’AFA participa, en tant que observador i de forma telemàtica, al plenari del GIFCS organitzat durant els dies 26 i 27 d’abril a Londres.

Durant les sessions del plenari del primer dia, s’ha debatut sobre temàtiques d’actualitat com ara la transició després de la pandèmia i la “nova normalitat”, els esdeveniments internacionals recents i els seus efectes als mercats financers, l’impacte de les noves tecnologies a la regulació i supervisió dels serveis financers, amb especial referència al desenvolupament de BigTech, blockchain, cripto-actius i nous serveis digitals, i la supervisió del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Aspectes com la creació d’una autoritat de resolució, les consideracions i possibles conseqüències de l’emissió de moneda digital per part de bancs centrals i la integració dels riscs relacionats amb el clima i el medi ambient en la supervisió prudencial han estat els temes centrals de la taula rodona del segon dia.

El Grup de Supervisors de Centres Financers Internacionals (GIFCS) es va crear el 1980 per promoure l’adopció de les millors pràctiques internacionals als sectors financers de països de mida reduïda, on la proporcionalitat legislativa és necessària, però amb un pes important del sector financer en la seva economia. Actualment GIFCS consta de supervisors i bancs centrals de 21 països membres i 2 països com a observadors, entre els quals Andorra.

Font: Autoritat Financera Andorrana