Standard & Poor’s manté la nota d’Andorra en BBB+/A-2 i millora la perspectiva d’estable a positiva

12/05/2023

L’agència de qualificació Standard & Poor’s ha publicat la nota assignada al Principat d’Andorra amb una millora de la perspectiva, que passa d’estable a positiva i manté el rating en BBB+/A-2.

Aquesta millora ve fonamentada pel compromís del Govern de seguir amb reformes estructurals, com han estat el mecanisme de provisió urgent de liquiditat per al sector financer implementat d’acord amb les reserves internacionals i la reforma del sistema de pensions.

La negociació de l’Acord d’Associació, que comportarà una alineació més accentuada amb els estàndards internacionals pel que fa a la regulació i la supervisió del sistema financer, així com la reducció contínua del deute sobre el PIB i una previsió de creixement del PIB  durant els anys 2023 a 2026 i la previsió de reforma del sistema de pensions, han estat també elements que han permès millorar la perspectiva.

Finalment, han destacat els procediments de recopilació i tramesa de la informació estadística que ha de permetre millorar la confiança en la fortalesa de la posició exterior d’Andorra.