S’aprova el Reglament d’adopció de normes tècniques de la unió europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió

Comunicat de premsa

04/04/2019

El Govern, a proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, ha aprovat el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat ì supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.

Aquest Reglament s’emmarca en el compliment de l’Acord Monetari, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà determinades normes europees en aquest àmbit.

Amb aquest text, s’implementa la normativa de diversos actes delegats i d’execució de la Comissió Europea, els quals es troben dins de l’Acord Monetari. A través de l’aprovació de la Llei, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, i el Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d’aquest text, es van adoptar diferents disposicions de directives europees relatives a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió i els requisits prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió.

Font: Departament de comunicació del Govern d’Andorra