Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

03/08/2022

En la seva sessió ordinària del dia 14 de juliol del 2022, el Consell General va aprovar per assentiment  la Llei 26/2022, publicada al BOPA núm. 94 del 3 d’agost del 2022 que modifica: