L’AFA i Govern presenten el projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat

20/09/2022

El Director General de l’Autoritat Financera Andorrana, David Cerqueda, ha comparegut, en la roda de premsa organitzada aquest dilluns 19 de setembre pel ministre de Finances, Eric Jover, per presentar el projecte de llei que permetrà refermar el mecanisme de reserves internacionals i crear el de prestador d’última instància del sector financer.

En línia amb les pràctiques internacionals i les recomanacions del Fons Monetari Internacional, per tal d’incrementar la resiliència del Principat davant de possibles situacions de crisi i contenir el seu impacte en el conjunt del sistema financer, es preveu incrementar en 100 milions les reserves internacionals que actualment ja compten amb 140 milions d’euros en drets especials de gir i 100 milions d’euros dipositats al Banc d’Espanya. Així, amb l’objectiu d’equiparar les reserves al 12% del PIB de l’any 2021, l’AFA, que serà l’encarregada d’administrar i custodiar aquestes reserves, ha estat treballant en les negociacions amb el Banc de França i amb el Banc Central dels Països Baixos. El mecanisme de provisió urgent de liquiditat andorrà ha pres com a referència l’“ELA – Emergency Liquidity Assistance” del Banc Central Europeu, un protocol utilitzat i consolidat entre els bancs centrals de l’Eurozona.

El projecte de llei preveu que la dotació de les reserves internacionals formarà part de la tresoreria de l’Estat. Les aportacions han d’estar contemplades en el marc pressupostari anual i provindran de l’administració general i de les entitats públiques. La seva gestió serà a càrrec d’una comissió gestora per tal de garantir les millors pràctiques internacionals, els criteris de prudència i liquiditat necessaris i la màxima eficiència possible.

Sense perdre de vista que l’objectiu principal de les línies de liquiditat és evitar la inestabilitat sistèmica del conjunt del sistema financer, que en el cas d’Andorra augmenta en un context de concentració bancària, la provisió urgent de liquiditat respondrà a una necessitat excepcional i puntual d’una entitat, que haurà de ser viable i solvent, i haver esgotat prèviament qualsevol altra possibilitat d’obtenir liquiditat. Addicionalment, l’entitat bancària sol·licitant de la línia de liquiditat haurà d’aportar garanties amb un valor significativament superior a l’import sol·licitat. L’AFA serà l’encarregada de valorar la sol·licitud de liquiditat i de resoldre, a la seva discrecionalitat i en base a criteris tècnics i d’estabilitat del sistema financer, la concessió de fins a 200 milions d’euros. En cas de requerir-se un import superior, serà necessària l’aprovació expressa de Govern.