L’Autoritat Financera Andorrana publica la Memòria d’Activitats 2022

28/07/2023

La memòria d’activitats 2022 de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en detalla l’estructura organitzativa, les funcions i les competències així com els recursos econòmics amb què compta i la seva execució pressupostària.

Les prioritats supervisores fixades per al període 2022-2024 es mantenen i la seva temporalitat s’amplia fins el 2025. Igualment, la memòria ofereix el detall de la totalitat de les actuacions de supervisió macroprudencial i microprudencial efectuades, com ara inspeccions in situ i altres actuacions dutes a terme amb l’objectiu de reforçar els fons propis de les entitats bancàries per absorbir eventuals pèrdues en períodes de crisis o dificultats econòmiques i, per tant, de seguretat per als seus dipositants.

Així mateix, recull les principals actuacions efectuades durant el 2022 per promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà i per la seva estabilitat i reputació, un exercici marcat per la recuperació de l’economia a valors prepandèmics, la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i el manteniment d’una alta inflació.

Destaca, especialment en l’àmbit de la cooperació nacional, la inspecció conjunta amb la UIFAND a una entitat bancària, als efectes de verificar els sistemes de prevenció de blanqueig de diners a l’entitat així com l’estructura de govern corporatiu a nivell del grup. Pel que fa a l’àmbit de cooperació internacional, destaquen, la creació de la Comissió Gestora de les Reserves Internacionals, òrgan encarregat de gestionar adequadament les reserves internacionals del Principat d’Andorra, així com la renovació d’una línia repo amb el Banc Central Europeu per import de 35 milions d’euros fins al 15 de gener de 2024.

Durant l’any 2022, l’AFA ha vist ampliat el seu àmbit competencial amb l’assumpció de quatre noves funcions: la custòdia de les reserves internacionals del Principat d’Andorra, la supervisió dels serveis de finançament participatiu, de la ciberseguretat de les entitats operatives dels sistema financer i també en matèria d’actius digitals.

En matèria de protecció de l’inversor, a les actuacions de resolució de consultes i de reclamacions, s’afegeix la consolidació del procediment de comunicació d’infraccions i destaca l’advertència realitzada conjuntament amb la Policia d’Andorra alertant de la possible circulació de bitllets falsos anomenats “de fantasia”.

Finalment, pel que fa al sector d’assegurances i reassegurances, s’ha emès un comunicat tècnic referent a la comptabilitat de les companyies asseguradores, per tal de garantir la transparència i promoure el desenvolupament ordenat del mercat.

Memòria d'activitats AFA 2022