Es publiquen els textos refosos de la Llei de l’Autoritat Financera Andorrana i la del Règim Disciplinari del sistema financer

Normativa

24/07/2019

Es publiquen els textos refosos de dues lleis: la Llei de l’Autoritat Financera Andorrana i la Llei del Règim Disciplinari del sistema financer.

Els punts refosos són els que fan referència als canvis introduïts a través de la llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial així com els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

D’aquesta manera, es vol facilitar a la ciutadania la consulta i claredat de la llei, incloent-hi tots els canvis que s’han dut a terme, i així preservar la seguretat jurídica.

Consultar els textos refosos:

 

Font: Autoritat Financera Andorrana