Decret 303/2022, de 20-07-2022, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

27/07/2022

En la seva sessió ordinària del dia 20 de juliol del 2022, el Govern va aprovar el Decret 303/2022, de 20-07-2022, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, publicat al BOPA núm. 90 del 27 de juliol del 2022.

Aquest reglament desenvolupa la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, pel que fa, entre d’altres, al contingut dels plans de recuperació individuals i de grup, als acords i les condicions de l’ajut financer dins d’un grup, així com a les competències i funcions de l’administrador provisional.

En concret, aquest text és rellevant en tant que especifica el contingut dels plans de recuperació que han de preparar les entitats bancàries, així com els criteris que ha de seguir l’Autoritat Financera Andorrana per tal d’avaluar-los.

Amb aquest reglament s’avança en la transposició al marc jurídic andorrà de la normativa europea en matèria de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió.