L’AFA va emetre un Comunicat per millorar la transparència de la informació que reben els clients

Transparència relativa a tarifes, comissions i despeses aplicades pels bancs i les entitats financeres

06/05/2020

El Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF “Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables” té com a objectiu millorar la transparència i la protecció del consumidor.

Des del 9 d’abril del 2020, qualsevol client d’una entitat financera ha de ser informat, com a mínim amb dos mesos d’antelació, en cas que una tarifa li sigui incrementada, en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no se li cobrava, i/o en cas que se li cobri per un servei nou al qual el client accedeixi. A més, l’entitat, ha d’informar del dret de separació del client en cas de disconformitat amb les modificacions proposades pel banc o l’entitat financera.

Addicionalment, les entitats disposaran fins al 9 d’abril de 2021 per informar de forma individual a cadascun dels clients de totes les tarifes efectivament aplicables a cada client si no s’incorre en cap dels supòsits anteriors.

Consultar Comunicat tècnic 5/2020-SF

Font: Autoritat Financera Andorrana