L'AFA i la UIFAND emeten un Comunicat conjunt adreçat a les entitats bancàries

Comunicat de premsa

09/06/2021

En seguiment a la recomanació 26 del Grup d’Acció Financera Internacional i als canvis legislatius a nivell europeu mitjançant els quals s’han adoptat diverses mesures per aclarir i reforçar la important relació existent entre la prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme (PBC/FT) i la supervisió prudencial, així com a la declaració final del personal tècnic de la missió del Fons Monetari Internacional de l’Article IV de 2021 del Principat d’Andorra, que estima que “les autoritats han de reforçar el control dels fluxos transfronterers, per exemple mitjançant la cooperació amb contraparts estrangeres, i continuar aprofundint en el coneixement dels riscs que comporta el blanqueig de capitals”, l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) han emès un Comunicat tècnic conjunt adreçat a les entitats bancàries del Principat en què s’estableix una periodicitat trimestral per a la tramesa de la informació relativa als fluxos monetaris transfronterers.

Aquesta cooperació ha permès l’aprofitament de procediments de tramesa d’informació periòdica ja existents a la UIFAND però amb l’increment de la seva freqüència, fet que afavoreix una millor anàlisi de la informació per part dels dos supervisors.

Així, es pretén que una supervisió conjunta d’aquesta informació permeti una anàlisi més acurada del model de negoci i les activitats de cadascuna de les entitats bancàries en particular i, en general, continuar aprofundint en el coneixement dels riscs que comporta el blanqueig de capitals i les seves implicacions sobre la reputació i l’estabilitat de les entitats bancàries del Principat.

A més, en el marc dels treballs conjunts que l’AFA i la UIFAND estan desenvolupant, s’aconsegueix reforçar el missatge al sector financer sobre la preocupació dels supervisors front al risc de blanqueig i la importància de les accions correctives que es duen a terme; incrementar el coneixement sobre les entitats supervisades, especialment en aquesta matèria, enfortir la ja existent relació de cooperació mútua i recíproca entre l’AFA i la UIFAND en l’exercici de les seves funcions de supervisió i control, i fer públics, sobretot a efectes internacionals, la seriositat i el rigor amb què els supervisors del país es prenen les recomanacions dels organismes internacionals.

Font: Autoritat Financera Andorrana