Adaptació als nous requeriments de protecció de dades personals

23/05/2022

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, l’AFA va nomenar un Delegat de Protecció de Dades, el qual és responsable de la supervisió del compliment, tant de la normativa de protecció de dades, com dels procediments establerts per al seu tractament, i de l’exercici dels drets de les persones. En aquest sentit, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades en relació amb totes les qüestions relacionades amb el tractament de les seves dades personals i per exercir els seus drets, a l’adreça de correu electrònic dpd@afa.ad.

Amb l’objectiu de protegir les dades de totes les persones físiques que es troben a disposició de l’AFA per dur a terme les funcions encomanades a la Llei 10/2013 de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, des d’aquesta Autoritat s’estan duent a terme tasques d'adaptació als nous requeriments regulatoris derivats de l’esmentada norma.

Dins d’aquest procés d’adaptació, l’AFA ha procedit a actualitzar la Política de Privacitat i la Política de cookies, que es poden consultar a la web de l’AFA: www.afa.ad.