Normativa a tràmit parlamentari

Pendents de debat / votació

Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats

CONSULTAR

 

Aprovades i pendents de publicació oficial