Normativa a tràmit parlamentari

Pendents de debat / votació
Projecte de Llei de conglomerats financers

Consultar normativa

Projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Consultar normativa

 

Aprovades i pendents de publicació oficial
Projecte de Llei de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

Consultar normativa