Normativa a tràmit parlamentari

Pendents de debat / votació
Proposició de llei dels actius virtuals

Consultar normativa

Projecte de llei de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió

Consultar normativa

 

Aprovades i pendents de publicació oficial