Normativa a tràmit parlamentari

Pendents de debat / votació
Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Consultar normativa

Proposició de llei dels actius virtuals

Consultar normativa

 

Aprovades i pendents de publicació oficial
Projecte de Llei de conglomerats financers

Consultar normativa

Projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Consultar normativa