Normativa a tràmit parlamentari

Pendents de debat / votació

 

Aprovades i pendents de publicació oficial