Normativa a tràmit parlamentari

Pendents de debat / votació
  • Projecte de llei d'economia digital, l'emprenedoria i innovació
  • Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea       
  • Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Consultar

Consultar

Consultar

 

Aprovades i pendents de publicació oficial
  • Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

Consultar