Comunicats Tècnics

Aprovació per part del Consell d'Administració de facilitats creditícies a entitats o persones vinculades al banc
Comunicat Tècnic núm. 180/08 bis
29/08/2008 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Normativa comptable | Gestió de riscos | Norma
Valoració d'actius: carteres de valors dels clients
Comunicat Tècnic núm. 182/08
04/07/2008 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Gestió de riscos | Norma | Model
Aprovació per part del Consell d'Administració de facilitats creditícies a entitats o persones vinculades al banc
Comunicat Tècnic núm. 180/08
28/05/2008 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Normativa comptable | Gestió de riscos | Norma
Ràtio de liquiditat [Doc L1C]
Comunicat Tècnic núm. 107 bis
28/12/2007 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Gestió de riscos | Tramesa d'informació periòdica | Solvència / Liquiditat
Informe anyal blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 173/07
21/11/2007 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Informació de clients residents i no residents a Andorra [Doc R1]
Comunicat Tècnic núm. 172/06
29/12/2006 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Requisits de recursos propis. Complement d'informació
Comunicat Tècnic núm. 159 ter
21/03/2006 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat
Normes ètiques i de conducta
Comunicat Tècnic núm. 163/05
23/02/2006 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Norma
Informe complementari d'auditoria
Comunicat Tècnic núm. 157/03 bis
23/12/2005 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Requisits de recursos propis [Doc RRP-CN]
Comunicat Tècnic núm. 159/04 bis
17/06/2005 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat
Precisions relatives als Doc RCR7 i RCR8 del comunicat núm. 104
Comunicat Tècnic núm. 104 ter
25/02/2005 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Gestió de riscos | Normativa comptable | Tramesa d'informació periòdica
Requisits de recursos propis
Comunicat Tècnic núm. 159/04
15/10/2004 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat
Informe complementari d'auditoria
Comunicat Tècnic núm. 157/03
19/12/2003 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Gestió de riscos [Doc RCR1, RCR2, RCR3, RCR4, RCR5, RCR6, RCR7, RCR8, RCR9, RCR10, RCV1, RTI1]
Comunicat Tècnic núm. 104
13/04/2000 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Normativa comptable
Ràtios de solvència i liquiditat
Comunicat Tècnic núm. 107
13/04/2000 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat | Tramesa d'informació periòdica
Informació sobre les entitats bancàries. Informes IBCA i ratings
Comunicat Tècnic núm. 86
15/12/1999 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Càlcul de les ràtios de solvència i liquiditat. Observacions sobre els art. 3 i 4
Comunicat Tècnic núm. 21
20/01/1997 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Solvència / Liquiditat
Comptes ordinaris oberts per l'INAF en les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 8
28/12/1994 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma