Comunicats Tècnics

Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 220/11
07/12/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Norma
Informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 27/SGOIC
29/11/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Informe complementari d'auditoria
Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
21/10/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Requeriment de recursos propis mínims
Com. 25- SGOIC
21/10/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma
Operacions amb entitats i persones vinculades
Comunicat Tècnic núm. 20/SFI; 20/AFI; 18/SGP
21/10/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Model
Recordatori sobre obligatorietat de tramesa d'informes de qualificació de riscos
Comunicat Tècnic núm. 86 bis
28/07/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Inscripció dels OIC de dret estranger
Comunicat Tècnic núm. 18/SFI; 18/AFI
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió - Comunicat Tècnic - Norma
Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
Comunicat Tècnic núm. 15/SFI; 15/AFI; 15/SGP
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Norma
Comptes globals o òmnibus
Comunicat Tècnic núm. 14/SFI; 14/AFI; 14/SGP
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Norma
Informe anyal blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 13/SFI; 13/AFI; 13/SGP
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Normes relatives a control intern
Comunicat Tècnic núm. 10/SFI; 10/AFI; 10/SGP; 10/ASF
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma
Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
Comunicat Tècnic núm. 9/SFI; 9/AFI; 9/SGP; 9/ASF
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma
Normes ètiques i de conducta
Comunicat Tècnic núm. 7/SFI; 7/AFI; 7/SGP; 7/ASF
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma | Protecció a l'inversor
Organigrama de l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 5/SFI; 5/AFI; 5/SGP; 5/ASF
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Assessors Financers | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Dades sobre els serveis duts a terme per l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 3/SGOIC
27/05/2011 - Assessors Financers | Societats Gestores de Patrimonis | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Contraprestacions sol·licituds OIC
Comunicat Tècnic núm. 22/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Classificació d’organismes d’inversió col·lectiva
Comunicat Tècnic núm. 23/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Ràtios
Comunicat Tècnic núm. 24/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Aclariments a la "Llei 10/2008 de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà"
Comunicat Tècnic núm. 20/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Model de reglament de fons del tipus “OICVM” i del tipus “Altres OIC”
Comunicat Tècnic núm. 21/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Model | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Organigrama de l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 5/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Informació relativa a organismes d’inversió col·lectiva
Comunicat Tècnic núm. 18/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Normes relatives a control intern
Comunicat Tècnic núm. 10/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma
Normes ètiques i de conducta
Comunicat Tècnic núm. 7/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Norma
Dades sobre els serveis duts a terme per l’entitat
Comunicat Tècnic núm. 3/SGOIC
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Dades sobre els serveis d’inversió / auxiliars / activitat complementària duts a terme per l’entitat [GESTCART,GDIC,DIPGDIC,SERVEIS,ASSESS,INTERM]
Comunicat Tècnic núm. 213/11
27/05/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Condicions de funcionament: requeriments operatius | Protecció a l'inversor | Tramesa d'informació periòdica
Informe anyal blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 13/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Comptes globals o òmnibus
Comunicat Tècnic núm.14/SGOIC
27/05/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma