Comunicats Tècnics

Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació. Modificació dels formularis 2 i 3
Comunicat Tècnic núm. 220/15 bis
23/07/2015 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Norma
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 28/SFI; 28/AFI; 25/SGP; 18/ASF
31/07/2014 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 35/SGOIC
31/07/2014 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Norma
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 236/14
31/07/2014 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Norma
Contingut mínim dels registres d'ordres i d'operacions
Comunicat Tècnic núm. 34/SGOIC
05/07/2013 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma
Contingut mínim dels registres d’ordres i d’operacions
Comunicat Tècnic núm. 234/13
05/07/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Condicions de funcionament: requeriments operatius | Protecció a l'inversor | Norma
Contingut mínim dels registres d'ordres i d'operacions
Comunicat Tècnic núm. 26/SFI; 26/AFI; 23/SGP
05/07/2013 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Norma
Annex a l’informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 157/13 quater
21/05/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Informació addicional a incorporar a l’informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 157/13 ter
17/05/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Dipòsits de valors i altres títols en custòdia. Complement Pla Comptable
Comunicat Tècnic núm. 25/SFI; 25/AFI
17/01/2013 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Comptabilització Impost sobre societats. Complement Pla Comptable
Comunicat Tècnic núm. 24/SFI; 24/AFI; 22/SGP; 16/ASF
11/01/2013 - Societats Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Agències Financeres d'Inversió - Comunicat Tècnic - Norma
Ràtio de liquiditat: Doc L1 en base individual [Doc L1I]
Comunicat Tècnic núm. 107 ter
07/01/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat
Fons de comerç. Complement pla comptable
Comunicat Tècnic núm. 228/12
31/12/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Diferències de primera consolidació. Complement pla comptable
Comunicat Tècnic núm. 227/12
28/12/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Reunions anyals permanents auditors externs
Comunicat Tècnic núm. 224/12
22/06/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Normativa comptable | Norma
Informació relativa a organismes d'inversió col·lectiva
Comunicat Tècnic núm. 18/SGOIC bis
26/03/2012 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Personal de l'entitat
Comunicat Tècnic núm. 23/SFI; 23/AFI; 21/SGP; 15/ASF
19/12/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Personal de l'entitat
Comunicat Tècnic núm. 31/SGOIC
19/12/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Assegurança de responsabilitat civil professional
Comunicat Tècnic núm. 14/ASF
19/12/2011 - Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Condicions de funcionament: requeriments operatius | Norma
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 22/SFI; 22/AFI; 20/SGP; 13/ASF
09/12/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Model
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 220/11
07/12/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Norma
Informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 27/SGOIC
29/11/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Informe complementari d'auditoria
Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
21/10/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Requeriment de recursos propis mínims
Com. 25- SGOIC
21/10/2011 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Norma
Operacions amb entitats i persones vinculades
Comunicat Tècnic núm. 20/SFI; 20/AFI; 18/SGP
21/10/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Model
Recordatori sobre obligatorietat de tramesa d'informes de qualificació de riscos
Comunicat Tècnic núm. 86 bis
28/07/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Inscripció dels OIC de dret estranger
Comunicat Tècnic núm. 18/SFI; 18/AFI
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió - Comunicat Tècnic - Norma
Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
Comunicat Tècnic núm. 15/SFI; 15/AFI; 15/SGP
27/05/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis - Comunicat Tècnic - Norma