Comunicats Tècnics

Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 11-2019/A
20/03/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions
Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Comunicat Tècnic núm. 10-2019/A
12/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Tramesa d'informació periòdica
Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari
Comunicat Tècnic núm. 7-2019/A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma
Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 6-2019/A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 5-2019/A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Norma
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 45/SGOIC
25/01/2019 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 46/SGOIC
25/01/2019 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 35/SFI; 35/AFI; 32/SGP; 25/ASF
25/01/2019 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 34/SFI; 34/AFI; 31/SGP; 24/ASF
25/01/2019 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4-2018/A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3-2018/A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Tramesa d'informació periòdica
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2-2018/A
07/11/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 254/18
08/08/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable | Solvència / Liquiditat | Gestió de riscos
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
03/08/2018 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Organismes d'Inversió Col·lectiva | Norma
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/18 bis
12/07/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Norma
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
17/04/2018 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions
Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)
Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
21/03/2018 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma
Adopció anticipada NIIF-UE
Comunicat Tècnic núm. 251/18
21/03/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma
Tramesa Estats Financers anuals auditats dels OIC
Comunicat Tècnic núm. 41/SGOIC
08/03/2018 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 29/SFI; 29/AFI; 26/SGP; 19/ASF
03/10/2017 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 36/SGOIC
09/05/2017 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica