Comunicats Tècnics

Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4-2018/A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3-2018/A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Tramesa d'informació periòdica
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2-2018/A
07/11/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 254/18
08/08/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable | Solvència / Liquiditat | Gestió de riscos
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
03/08/2018 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Organismes d'Inversió Col·lectiva | Norma
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/18 bis
12/07/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Norma
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC
Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
17/04/2018 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions
Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)
Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
21/03/2018 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma
Adopció anticipada NIIF-UE
Comunicat Tècnic núm. 251/18
21/03/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma
Tramesa Estats Financers anuals auditats dels OIC
Comunicat Tècnic núm. 41/SGOIC
08/03/2018 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable | Organismes d'Inversió Col·lectiva
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 19/SFI; 19/AFI; 17/SGP
22/12/2017 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 30/SFI; 30/AFI; 27/SGP; 20/ASF
22/12/2017 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Tramesa Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 40/SGOIC
22/12/2017 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 39/SGOIC
22/12/2017 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable
Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer
Comunicat Tècnic núm. 29/SFI; 29/AFI; 26/SGP; 19/ASF
03/10/2017 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Norma
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 36/SGOIC
09/05/2017 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Recopilació de dades estadístiques
Comunicat Tècnic núm. 249/17
09/05/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 248/17
20/04/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/17
13/01/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu
Ratio de Liquiditat: cartera de valors
Comunicat Tècnic núm. 107 quater
01/06/2016 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat
Tractament comptable de les contribucions al FAREB
Comunicat Tècnic núm. 244/15
18/12/2015 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Modificació dels formularis 2 i 3
Comunicat Tècnic núm. 22bis/SFI; 22bis/AFI; 20bis/SGP; 13bis/ASF
15/08/2015 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Model | Govern Corporatiu
Modificació dels formularis 2 i 3
Comunicat Tècnic núm. 30/SGOIC bis
15/08/2015 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Model