PREVENCIÓ DEL FRAU I DE LA FALSIFICACIÓ

Les entitats que manegen efectiu estan obligades a garantir que s’ha comprovat l’autenticitat i detectat les falsificacions de les monedes i bitllets que pretenen tornar a posar en circulació.

Les entitats operatives del sistema financer també estan obligades a retirar de la circulació totes les monedes i bitllets d’euro rebuts i que se sap -o existeixen motius suficients per creure- que són falsificats i a entregar-los immediatament al Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM) o al Centre Nacional d’Anàlisi (CNA). La resta d’entitats i el públic en general els han de lliurar a l’Oficina Central Nacional (OCN).

Per facilitar el control de l’autentificació de les monedes i bitllets d’euro en circulació, es permet el transport de les presumptes falsificacions entre les autoritats nacionals competents, així entre institucions i els organismes de la Unió Europea i Andorra.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.