MONEDES EN EUROS

moneda_1ce.png  moneda_2ce.png  moneda_5ce.png  moneda_10ce.png  moneda_20ce.png  moneda_50ce.png moneda_1e.png  moneda_2e.png

Hi ha vuit monedes d’euro amb les següents denominacions: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 cèntims, i 1 i 2 euros. Totes les monedes tenen una cara comú i altra que identifica el país emissor.

Addicionalment als països membres de la zona euro, altres estats com Mònaco, San Marino, la Ciutat del Vaticà i Andorra han encunyat monedes en euros; i, en el cas d’Andorra, és la signatura de l’Acord Monetari amb la Unió Europea el que ha permès poder encunyar monedes en euros així com emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a col·lecció.

 
Monedes defectuoses o deteriorades

Tot i que les monedes són resistents a l’ús degut al material amb què estan fabricades (coure, bronze, llautó,...), per diversos factors com deformació, corrosió, foc,... poden acabar per deteriorar-se i perdre la definició dels motius de les seves cares i cants.

A diferència dels bitllets, les monedes en euros són competència de cada país i no del BCE, tot i que, si un país desitja emetre una moneda amb un nou disseny, abans ha d’informar a la Comissió Europea; la Comissió publicarà al Diari Oficial de la UE aquesta informació. Aquest procediment es fa amb l’objectiu de controlar la inflació i mantenir l’estabilitat de preus i evita un excés de monedes i billetes en circulació. Per tant, correspon al BCE autoritzar el volum d’emissió de moneda dels països de la zona euro. En el cas dels bitllets, correspon exclusivament al BCE autoritzar-ne les emissions i el volum.

 

Monedes commemoratives i de col·lecció

Cada país pot emetre fins a dues monedes commemoratives per any i solament es poden encunyar monedes de 2€ amb caràcter commemoratiu. Aquestes monedes commemoratives posseeixen les mateixes característiques, propietats i cara comú que la resta de monedes de 2€ i es diferencien pel motiu commemoratiu que figura a la cara nacional.

Totes les monedes commemoratives són de curs legal a la zona euro i, per tant, es poden utilitzar i han de ser acceptades com qualsevol altra moneda en euros.

Les monedes de col·lecció emeses per Andorra són de curs legal a Andorra tot i que l’AFA adoptarà totes les mesures tècniques apropiades per dissuadir la utilització d’aquestes monedes com a mitjà de pagament.

El nom d’Andorra ha de ser clarament i fàcilment visible a la moneda, i només es poden comercialitzar pel seu valor nominal o per sobre d’aquest.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.