LLUITA CONTRA LA FALSIFICACIÓ: MESURES DE SEGURETAT

Per a la fabricació dels bitllets en euros s’utilitza tecnologia d’impressió molt avançada.

Els bitllets d’euros porten incorporada una sèrie d’elements de seguretat ben identificats que tenen un efecte dissuasiu i que permeten distingir fàcilment els bitllets legítims de les falsificacions sense recórrer a equips especials. Hi ha una sèrie d’elements de seguretat que es poden comprovar:

 • “Toqui”: el procés incorpora una impressió en relleu que dota els bitllets d’un tacte inconfusible;
 • “Miri”: si es mira el bitllet a contrallum, s’observa una marca d’aigua, el fil de seguretat i el motiu de coincidència; tots aquests elements són perceptibles per ambdues cares del bitllet; 
 • “Giri”:
  • a l’anvers dels bitllets de menys denominació es pot veure la imatge canviant de la banda hologràfica; i
  • a l’anvers dels bitllets de més denominació es pot veure l’holograma.
 • "Giri”: 
  • al revers, es veu la brillantor de la banda iridescent; i 
  • al revers, la tinta canvia de color.

Si es detecta que un bitllet no supera la proba del “toqui, miri i giri” probablement sigui fals, no s’hauria d’acceptar i s’hauria d’informar immediatament la Policia o les autoritats nacionals.

Per assegurar-se que el bitllet és autèntic, qualsevol persona pot dur-lo a una oficina bancària on, mitjançant l’ús d’equipaments especials de tractament d’efectiu, es comprovarà l’autenticitat de dit bitllet. És important recordar on, quan i de qui es va rebre el bitllet ja que aquesta informació pot ajudar a trobar els falsificadors.

Si se sap o se sospita que un bitllet és fals i es duu a terme un pagament amb dit bitllet, s’està cometent un delicte.

Tenint en compte que els bitllets falsos no tenen valor, en lliurar-lo a una entitat, no es rebrà cap compensació.

Centre d’Anàlisis de Falsificacions

El Banc Central Europeu (BCE) duu a terme un atent seguiment dels avenços tecnològics que es produeixen en el camp de la impressió i de la reproducció, i també de les falsificacions detectades.

Les dades tècniques i estadístiques relatives als bitllets i monedes falsificats han de ser recopilades i catalogades pel Centre Nacional d’Anàlisi (CNA) i el Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM) amb la col·laboració de l’Oficina Central Nacional (OCN). L’AFA tramet aquestes dades al BCE per al seu emmagatzematge i tractament.

Aquestes dades són analitzades pels Bancs Centrals de la zona euro i pel Centre d’Anàlisi de Falsificacions del BCE el qual s’encarrega de la coordinació de la informació tècnica i estadística sobre falsificacions. Aquesta informació es desa en la base de dades del Centre que està a disposició de les forces de seguretat nacionals i altres organismes que intervenen en la lluita contra la falsificació.

El CNA, el CNAM i l’OCN, a través de l’AFA, i la Comissió Europea tenen accés a totes les dades tècniques i estadístiques del BCE.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.