COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA

Les Autoritats Nacionals Competents garanteixen que la informació nacional en relació amb els casos de falsificació sigui tramesa als organismes corresponents, tant nacionals com internacionals, en funció dels acords que s’hagin signat.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.