BITLLETS EN EUROS

5_anverso_se_n.gif  10_anverso_n.gif  20_anverso_n.gif  50_anverso_n.gif  100_anverso_n.gif  200_anverso_n.gif  500_anverso_n.gif

Només el Banc Central Europeu (BCE) i els Bancs Centrals de la zona de l’euro estan facultats per emetre bitllets en euros. A la pràctica, només els Bancs Centrals Nacionals emeten i retiren de la circulació els bitllets i les monedes en euros.

La producció dels bitllets en euros comença amb el càlcul, per part dels Bancs Centrals Nacionals (BCN) i del BCE, del nombre de bitllets que són necessaris cada any per tal de substituir els bitllets no aptes, la demanda prevista i la demanda imprevista.

PRIMERA SÈRIE

Des de l’1 de gener del 2002, són set les denominacions dels bitllets de curs legal a la zona euro: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € i 500 €.

El disseny dels bitllets plasma els estils arquitectònics representatius de set èpoques de la història cultural europea, i són idèntics per a tots els països que van adoptar l’euro com a moneda única.

SÈRIE EUROPA

El 2013 va començar la posada en circulació dels bitllets de la sèrie Europa, amb un nou disseny i millores en la seguretat amb l'emissió del bitllet de 5 € i va continuar els anys 2014 i 2015 amb l’emissió dels bitllets de 10 € i de 20 € respectivament; posteriorment, el 4 d’abril del 2017 va entrar en circulació el nou bitllet de 50 €.

 

Bitllets defectuosos o deteriorats

Amb l’ús normal, els bitllets es van desgastant i embrutant, tot i que el paper sobre els que estan impresos és molt resistent (100% cotó). També passa que els bitllets perden part de la seva superfície o alguns dels seus elements degut a ruptures, la humitat, el foc, etc.

Si bé els BCN renoven els bitllets de forma periòdica per mantenir la seva qualitat, les persones que tinguin un bitllet deteriorat, el poden presentar a qualsevol entitat bancària del país, la qual posteriorment l’entregarà a l’AFA.

En aquest sentit l’AFA entrega a un Banc Central integrant de l’Eurosistema tots els bitllets d’euro autèntics deteriorats que li han estat entregats per tal que aquest Banc Central els analitzi i conclogui si aquests bitllets d’euro autèntics deteriorats són bescanviables o no.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.