AUTORITATS NACIONALS COMPETENTS

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i el Departament de Policia són designats com les autoritats nacionals competents per detectar monedes i bitllets falsificades.

L’AFA és l’autoritat competent quant a monedes i bitllets d’euro no aptes per a la circulació, i també és l’autoritat competent per implementar les normes tècniques necessàries per a l’efectivitat de la implementació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i del Reglament que desenvolupa dita Llei.

L’AFA també és l’autoritat competent per exercir el poder sancionador sobre les entitats operatives del sistema financer i el Ministeri encarregat de l’Interior, del qual depèn el Departament de Policia, és l’autoritat competent per exercir el poder sancionador sobre les persones físiques i les entitats no operatives del sistema financer andorrà.

El Centre Nacional d’Anàlisi (CNA) és l’autoritat competent per recopilar i analitzar la informació tècnica i estadística de la falsificació de bitllets d’euro; en aquest sentit, s’autoritza l’AFA a actuar com a CNA.

El Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM) és l’autoritat competent per recopilar i analitzar la informació tècnica i estadística de la falsificació de monedes d’euro; en aquest sentit, s’autoritza l’AFA a actuar com a CNAM.

L’Àrea de Policia Criminal del Departament de Policia és designada com a Oficina Central Nacional (OCN) i és l’autoritat competent per recollir informació sobre la falsificació de l’euro i per procedir a la seva anàlisi.

Entre les funcions de l’OCN es troba centralitzar tota la informació que pugui facilitar la investigació, la prevenció i la supressió de la moneda falsificada.

L’OCN també emet les comunicacions necessàries en compliment dels acords existents o els que siguin establerts en el futur amb la Interpol i amb l’Europol.

Les funcions de l’OCN s’han de desenvolupar en coordinació amb:

  • El servei d’emissions del Ministeri responsable de les finances;
  • Altres àrees, unitats i grups del Departament de Policia; i
  • Oficines centrals dels altres països membres del Conveni de Ginebra.

El Ministeri encarregat de l’Interior és l’autoritat competent per exercir el poder sancionador sobre persones físiques i entitats no operatives del sistema financer.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.