Entitat/Persona: Sr. Higini Cierco Noguer

Estat: Ferma en via administrativa

16/07/2020

Multa de 75.000 euros i suspensió definitiva per exercir càrrecs d’administració o de direcció general, de dret o de fet, en el sistema financer andorrà per la comissió d’una infracció molt greu tipificada en l’article 15.c) de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, segons s’estableix a la disposició final 4a de la Llei 7/2013. 

Multa de 75.000 euros i suspensió definitiva per exercir càrrecs d’administració o de direcció general, de dret o de fet, en el sistema financer andorrà per la comissió d’una infracció molt greu tipificada en l’article 15.f) de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, segons s’estableix a la disposició final 4a de la Llei 7/2013. Actualment tipificada en l’article 15.w).

Multa de 37.000 euros per la comissió d’una infracció greu tipificada en l’article 16.h) de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, segons s’estableix a la disposició final 4a de la Llei 7/2013. Actualment tipificada en l’article 16.i) i 16.j).

Multa de 37.000 euros per la comissió d’una infracció greu tipificada en l’article 16.d) de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, segons s’estableix a la disposició final 4a de la Llei 7/2013. Actualment tipificada en l’article 16.l).