Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament a l'article següent:

 

Article 31 - Taxa d’inscripció de l’alta per a la distribució a Andorra d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret estranger.

La quota tributària s’estableix en una quantitat fixa de 2.228 euros per OIC i de 1.114 euros per a cadascun dels compartiments.