Reporting al supervisor

Document Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
OIC-B Com. 18-SGOIC  

   
OIC-CO Com. 18-SGOIC  

   
OIC-COM Com. 18-SGOIC  

   
OIC-PART Com. 18-SGOIC  

   
OIC-PIG Com. 18-SGOIC  

   
OIC-CART Com. 18-SGOIC

     
OIC-DER Com. 18-SGOIC

     
OIC-DPAT Com. 18-SGOIC

     
OIC-EXPOSTOT Com. 18-SGOIC

     
OIC-LIQ Com. 18-SGOIC

     
OIC-VL Com. 18-SGOIC

     
OIC-VPAT Com. 18-SGOIC

     
OIC-BENEF Com. 18-SGOIC      

OIC-ALTERN Com. 18-SGOIC

     
OIC-BAUD Com. 18bis-SGOIC      

OIC-PIGAUD Com. 18bis-SGOIC      

OIC-COAUD Com. 18bis-SGOIC      

FC01 Com. 39-SGOIC  

   
FC0203 Com. 39-SGOIC  

   
FI01 Com. 39-SGOIC  

   
FI0203 Com. 39-SGOIC  

   
DIPGDIC Com. 3-SGOIC  

   
GDIC Com. 3-SGOIC  

   
GESTCART Com. 3-SGOIC  

   
INTERM Com. 3-SGOIC  

   
PERSONAL Com. 31-SGOIC  

   
SERVEIS Com. 3-SGOIC  

   
ASSESS Com. 3-SGOIC  

   
FC01AUD Com. 40-SGOIC      

FC0203AUD Com. 40-SGOIC      

FI01AUD Com. 40-SGOIC      

FI0203AUD Com. 40-SGOIC      

RPM Com. 25-SGOIC  

   
ESTAD-1 Com. 36-SGOIC

ESTAD-2 Com. 36-SGOIC

Organigrama Com. 5-SGOIC      

Informe complementari d’auditoria Com. 27-SGOIC      

Informe d'auditoria Com. 40-SGOIC      

Informe de blanqueig Com. 13-SGOIC      

Principi d'importància relativa  Com. 9-SGOIC      

Informes trimestrals OIC Llei 10/2008