Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Balança de pagaments i la posició inversora internacional Com. 50/SGOIC

OIC-ALTERN Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-CART Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-DER Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-DPAT Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-EXPOSTOT Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-LIQ Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-VL Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-VPAT Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-PART Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-COM Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-RÀTIOS Com.49/SGOIC (ter)

     
OIC-B Com.49/SGOIC (ter)  

   
OIC-CO Com.49/SGOIC (ter)
 

   
OIC-PIG Com.49/SGOIC (ter)  

   
OIC-BAUD Com.49/SGOIC (ter)      

OIC-COAUD Com.49/SGOIC (ter)
     

OIC-PIGAUD Com.49/SGOIC (ter)
     

OIC-BENEF Com.49/SGOIC (ter)
     

OIC-SD Com.49/SGOIC (ter)  *    
OIC-SDDE Com.49/SGOIC (ter)
 *    
FC0101v2 Com. 4/2020-SF ter  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF ter
 

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF ter  

   
FC02 Com. 4/2020-SF ter
 

FC03 Com. 4/2020-SF ter  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF ter
 

FI0102v2 Com. 4/2020-SF ter  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF ter
 

FI02 Com. 4/2020-SF ter  

FI03 Com. 4/2020-SF ter
 

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF ter      

FC03AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF ter      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF ter      

FI03AUD Com. 4/2020-SF ter
     

RPM Com. 4/2020-SF ter  

 
BENEF Com. 4/2020-SF ter  

PERSONAL Com. 4/2020-SF ter  

GESTCART Com. 4/2020-SF ter
 

GDIC Com. 4/2020-SF ter
 

DIPGDIC Com. 4/2020-SF ter  

ASSESS Com. 4/2020-SF ter  

SERVEIS Com. 4/2020-SF ter
 

ASSEG Com. 4/2020-SF ter
     

INCENTIUS Com. 4/2020-SF ter      

PERFIL Com. 4/2020-SF ter
     

RECLAM Com. 4/2020-SF ter      

SOSP Com. 4/2020-SF ter
     

ESTAD-1 Com.49/SGOIC (ter)

ESTAD-2 Com.49/SGOIC (ter)

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Organigrama Com. 5-SGOIC      

Informe complementari d’auditoria Com. 27-SGOIC      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF ter      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF ter

Estats financers anuals auditats dels OIC Com. 41-SGOIC

Informe de blanqueig Com. 13-SGOIC      

Principi d'importància relativa  Com. 9-SGOIC      

Informe Trimestrals OIC Llei 10/2008

Informe anual de l'auditor sobre protección d'actius de clients Com. 7/2020-SF

Taxa anual de supervisió de les entitats operatives del sistema financers i dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Com. SF 01/2021

​* Reporting en cas de creació/modificació

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 35-SGOIC *    

Assegurança de responsabilitat civil professional

 

Com 4/2020-SF ter (complement document ASSEG)

**

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

** Reporting realitzat en cas de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional

(facilitar còpia dels rebuts de pagament de la prima de l’assegurança i les condicions de la pòlissa de l’assegurança)

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

CIBERSEGURETAT Normativa de referència Nom Doc Mensual Trimestral Semestral Anual

Autoavaluació de la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació

Com. 8/2023-SF Formulari autoavaluació ciberseguretat