Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
OIC-B Com. 18-SGOIC  

   
OIC-CO Com. 18-SGOIC  

   
OIC-COM Com. 18-SGOIC  

   
OIC-PART Com. 18-SGOIC  

   
OIC-PIG Com. 18-SGOIC  

   
OIC-CART Com. 18-SGOIC

     
OIC-DER Com. 18-SGOIC

     
OIC-DPAT Com. 18-SGOIC

     
OIC-EXPOSTOT Com. 18-SGOIC

     
OIC-LIQ Com. 18-SGOIC

     
OIC-VL Com. 18-SGOIC

     
OIC-VPAT Com. 18-SGOIC

     
OIC-BENEF Com. 18-SGOIC      

OIC-ALTERN Com. 18-SGOIC

     
OIC-BAUD Com. 18bis-SGOIC      

OIC-PIGAUD Com. 18bis-SGOIC      

OIC-COAUD Com. 18bis-SGOIC      

FC0101v2 Com. 45-SGOIC  

   
FC0102v2 Com. 45-SGOIC  

   
FC0103v2 Com. 45-SGOIC  

   
FC02 Com. 45-SGOIC  

FC03 Com. 45-SGOIC  

FI0101v2 Com. 45-SGOIC  

FI0102v2 Com. 45-SGOIC  

FI0103v2 Com. 45-SGOIC  

FI02 Com. 45-SGOIC  

FI03 Com. 45-SGOIC  

   
DIPGDIC Com. 3-SGOIC  

   
GDIC Com. 3-SGOIC  

   
GESTCART Com. 3-SGOIC  

   
PERSONAL Com. 31-SGOIC  

   
SERVEIS Com. 3-SGOIC  

   
ASSESS Com. 3-SGOIC  

   
FC0101v2AUD Com. 46-SGOIC      

FC0102v2AUD Com. 46-SGOIC      

FC0103v2AUD Com. 46-SGOIC      

FC02AUD Com. 46-SGOIC      

FC03AUD Com. 46-SGOIC      

FI0101v2AUD Com. 46-SGOIC      

FI0102v2AUD Com. 46-SGOIC      

FI0103v2AUD Com. 46-SGOIC      

FI02AUD Com. 46-SGOIC      

FI03AUD Com. 46-SGOIC      

RPM Com. 25-SGOIC  

   
ESTAD-1 Com. 36-SGOIC

ESTAD-2 Com. 36-SGOIC

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Organigrama Com. 5-SGOIC      

Informe complementari d’auditoria Com. 27-SGOIC      

Informe d'auditoria Com. 46-SGOIC      

Informe de blanqueig Com. 13-SGOIC      

Principi d'importància relativa  Com. 9-SGOIC      

Informes trimestrals OIC Llei 10/2008  

   

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 35-SGOIC *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII