Com supervisem

Un dels objectius més importants de l’AFA és garantir l’estabilitat i la robustesa del sector financer andorrà. Per això, l’AFA implementa una metodologia de supervisió amb enfocament de riscos, basada en les millors pràctiques establertes per organismes internacionals, com el Comitè de Basilea o l’IOSCO, i en línia amb els estàndards de supervisió que defineix el Mecanisme Únic de Supervisió (MUS).

Com supervisem_web_v4_CAT.PNG