Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC02 Com. 4/2020-SF bis
 

FC03 Com. 4/2020-SF bis  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI0102v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI0103v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI02 Com. 4/2020-SF bis  

FI03 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

CA1 Com. 4/2020-SF bis  

CA2 Com. 4/2020-SF bis  

CA3 Com. 4/2020-SF bis  

BENEF Com. 4/2020-SF bis  

PERSONAL Com. 4/2020-SF bis  

GESTCART Com. 4/2020-SF bis
 

GDIC Com. 4/2020-SF bis
 

DIPGDIC Com. 4/2020-SF bis  

INTERM Com. 4/2020-SF bis  

ASSESS Com. 4/2020-SF bis  

SERVEIS Com. 4/2020-SF bis
 

ASSEG Com. 4/2020-SF bis
     

INCENTIUS Com. 4/2020-SF bis      

PERFIL Com. 4/2020-SF bis
     

RECLAM Com. 4/2020-SF bis      

SOSP Com. 4/2020-SF bis
     

PART Com. 4/2020-SF bis

CAD PART Com. 4/2020-SF bis

ACC Com. 4/2020-SF bis

CAD Com. 4/2020-SF bis

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF bis

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF bis

Organigrama Com. 5-EFI-SFI

Informe complementari d’auditoria  Com. 19-EFI-SFI

Informe de blanqueig Com. 13-EFI-SFI

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-SFI

Informe anual del procés d'autoavaluació de capital intern Llei 35/2018

Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients Com. 7/2020-SF

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 27-EFI-SFI *    

Assegurança de responsabilitat civil professional

 

Com 4/2020-SF bis (complement document ASSEG)

**

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

** Reporting realitzat en cas de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional (facilitar còpia dels rebuts de pagament de la prima de l’assegurança i les condicions de la pòlissa de l’assegurança)

 

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF biss  

   
FC02 Com. 4/2020-SF bis
 

FC03 Com. 4/2020-SF bis  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI0102v2 Com. 4/2020-SF bis  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI02 Com. 4/2020-SF bis  

FI03 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

CA1 Com. 4/2020-SF bis  

*

CA2 Com. 4/2020-SF bis  

*

CA3 Com. 4/2020-SF bis  

*

BENEF Com. 4/2020-SF bis  

PERSONAL Com. 4/2020-SF bis  

GESTCART Com. 4/2020-SF bis
 

GDIC Com. 4/2020-SF bis
 

DIPGDIC Com. 4/2020-SF bis  

INTERM Com. 4/2020-SF bis  

ASSESS Com. 4/2020-SF bis  

SERVEIS Com. 4/2020-SF bis  

ASSEG Com. 4/2020-SF bis
     

INCENTIUS Com. 4/2020-SF bis      

PERFIL Com. 4/2020-SF bis
     

RECLAM Com. 4/2020-SF bis      

SOSP Com. 4/2020-SF bis
     

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF bis      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF bis

Organigrama Com. 5-EFI-AFI      

Informe complementari d’auditoria  Com. 19-EFI-AFI      

Informe de blanqueig Com. 13-EFI-AFI      

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-AFI      

Informe anual de procés d'autoavaluació de capital intern Llei 35/2018

Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients

Com. 7/2020-SF

* Per a entitats que presten serveis de gestió directa mitjançant comptes òmnibus

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 27-EFI-AFI *    

Assegurança de responsabilitat civil professional

 

Com 4/2020-SF bis (complement document ASSEG)

**

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

** Reporting realitzat en cas de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional (facilitar còpia dels rebuts de pagament de la prima de l’assegurança i les condicions de la pòlissa de l’assegurança)

 

 

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC02 Com. 4/2020-SF bis
 

FC03 Com. 4/2020-SF bis  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI0102v2 Com. 4/2020-SF bis  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI02 Com. 4/2020-SF bis  

FI03 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

CA1 Com. 4/2020-SF bis  

*

CA2 Com. 4/2020-SF bis  

*

CA3 Com. 4/2020-SF bis
 

*

BENEF Com. 4/2020-SF bis  

PERSONAL Com. 4/2020-SF bis  

GESTCART Com. 4/2020-SF bis
 

GDIC Com. 4/2020-SF bis
 

DIPGDIC Com. 4/2020-SF bis  

ASSESS Com. 4/2020-SF bis  

SERVEIS Com. 4/2020-SF bis
 

ASSEG Com. 4/2020-SF bis
     

INCENTIUS Com. 4/2020-SF bis      

PERFIL Com. 4/2020-SF bis
     

RECLAM Com. 4/2020-SF bis      

SOSP Com. 4/2020-SF bis
     

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF bis      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF bis

Organigrama Com. 5-EFI-SGP      

Informe complementari d’auditoria  Com. 17-EFI-SGP      

Informe de blanqueig Com. 13-EFI-SGP      

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-SGP      

Informe anual de procés d'autoavaluació de capital intern Llei 35/2018

*

Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients

Com. 7/2020-SF

* Per a entitats que presten serveis de gestió directa mitjançant comptes òmnibus

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 24-EFI-SGP *    

Assegurança de responsabilitat civil professional

 

Com 4/2020-SF bis (complement document ASSEG)

**

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

** Reporting realitzat en cas de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional (facilitar còpia dels rebuts de pagament de la prima de l’assegurança i les condicions de la pòlissa de l’assegurança)

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC02 Com. 4/2020-SF bis
 

FC03 Com. 4/2020-SF bis  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI0102v2 Com. 4/2020-SF bis  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI02 Com. 4/2020-SF bis  

FI03 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

BENEF Com. 4/2020-SF bis
 

PERSONAL Com. 4/2020-SF bis  

ASSESS Com. 4/2020-SF bis
 

SERVEIS Com. 4/2020-SF bis
 

ASSEG Com. 4/2020-SF bis
     

INCENTIUS Com. 4/2020-SF bis
     

PERFIL Com. 4/2020-SF bis
     

RECLAM Com. 4/2020-SF bis      

SOSP Com. 4/2020-SF bis
     

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF bis
     

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF bis

Organigrama Com. 5-EFI-ASF      

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-ASF      

Informe de blanqueig Com. 26/EFI-ASF

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 17-EFI-ASF *    

Assegurança de responsabilitat civil professional

 

Com 4/2020-SF bis (complement document ASSEG)

**

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

** Reporting realitzat en cas de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional (facilitar còpia dels rebuts de pagament de la prima de l’assegurança i les condicions de la pòlissa de l’assegurança)