Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC02 Com. 4/2020-SF  

FC03 Com. 4/2020-SF  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF  

FI0102v2 Com. 4/2020-SF  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF  

FI02 Com. 4/2020-SF  

FI03 Com. 4/2020-SF  

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC02AUD Com. 4/2020-SF      

FC03AUD Com. 4/2020-SF      

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI02AUD Com. 4/2020-SF      

FI03AUD Com. 4/2020-SF      

CA1 Com. 4/2020-SF  

CA2 Com. 4/2020-SF  

CA3 Com. 4/2020-SF  

BENEF Com. 4/2020-SF  

PERSONAL Com. 4/2020-SF  

GESTCART Com. 4/2020-SF  

GDIC Com. 4/2020-SF  

DIPGDIC Com. 4/2020-SF  

INTERIM Com. 4/2020-SF  

ASSESS Com. 4/2020-SF  

SERVEIS Com. 4/2020-SF  

ASSEG Com. 4/2020-SF      

INCENTIUS Com. 4/2020-SF      

PERFIL Com. 4/2020-SF      

RECLAM Com. 4/2020-SF      

SOSP Com. 4/2020-SF      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF

Organigrama Com. 5-EFI-SFI
Informe complementari d’auditoria  Com. 19-EFI-SFI

Informe de blanqueig Com. 13-EFI-SFI

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-SFI

Informe anual del procés d'autoavaluació de capital intern Llei 35/2018

Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients Com. 7/2020-SF

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 27-EFI-SFI *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

 

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC02 Com. 4/2020-SF  

FC03 Com. 4/2020-SF  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF  

FI0102v2 Com. 4/2020-SF  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF  

FI02 Com. 4/2020-SF  

FI03 Com. 4/2020-SF  

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC02AUD Com. 4/2020-SF      

FC03AUD Com. 4/2020-SF      

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI02AUD Com. 4/2020-SF      

FI03AUD Com. 4/2020-SF      

CA1 Com. 4/2020-SF  

*

CA2 Com. 4/2020-SF  

*

CA3 Com. 4/2020-SF  

*

BENEF Com. 4/2020-SF  

PERSONAL Com. 4/2020-SF  

GESTCART Com. 4/2020-SF  

GDIC Com. 4/2020-SF  

DIPGDIC Com. 4/2020-SF  

INTERIM Com. 4/2020-SF  

ASSESS Com. 4/2020-SF  

SERVEIS Com. 4/2020-SF  

ASSEG Com. 4/2020-SF      

INCENTIUS Com. 4/2020-SF      

PERFIL Com. 4/2020-SF      

RECLAM Com. 4/2020-SF      

SOSP Com. 4/2020-SF      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF

Organigrama Com. 5-EFI-AFI      

Informe complementari d’auditoria  Com. 19-EFI-AFI      

Informe de blanqueig Com. 13-EFI-AFI      

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-AFI      

Informe anual de procés d'autoavaluació de capital intern Llei 35/2018

Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients

Com. 7/2020-SF

* Per a entitats que presten serveis de gestió directa mitjançant comptes òmnibus

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 27-EFI-AFI *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

 

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC02 Com. 4/2020-SF  

FC03 Com. 4/2020-SF  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF  

FI0102v2 Com. 4/2020-SF  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF  

FI02 Com. 4/2020-SF  

FI03 Com. 4/2020-SF  

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC02AUD Com. 4/2020-SF      

FC03AUD Com. 4/2020-SF      

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI02AUD Com. 4/2020-SF      

FI03AUD Com. 4/2020-SF      

CA1 Com. 4/2020-SF  

*

CA2 Com. 4/2020-SF  

*

CA3 Com. 4/2020-SF  

*

BENEF Com. 4/2020-SF  

PERSONAL Com. 4/2020-SF  

GESTCART Com. 4/2020-SF  

GDIC Com. 4/2020-SF  

DIPGDIC Com. 4/2020-SF  

ASSESS Com. 4/2020-SF  

SERVEIS Com. 4/2020-SF  

ASSEG Com. 4/2020-SF      

INCENTIUS Com. 4/2020-SF      

PERFIL Com. 4/2020-SF      

RECLAM Com. 4/2020-SF      

SOSP Com. 4/2020-SF      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF

Organigrama Com. 5-EFI-SGP      

Informe complementari d’auditoria  Com. 17-EFI-SGP      

Informe de blanqueig Com. 13-EFI-SGP      

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-SGP      

Informe anual de procés d'autoavaluació de capital intern Llei 35/2018

*

Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients

Com. 7/2020-SF

* Per a entitats que presten serveis de gestió directa mitjançant comptes òmnibus

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 24-EFI-SGP *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF  

   
FC02 Com. 4/2020-SF  

FC03 Com. 4/2020-SF  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF  

FI0102v2 Com. 4/2020-SF  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF  

FI02 Com. 4/2020-SF  

FI03 Com. 4/2020-SF  

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FC02AUD Com. 4/2020-SF      

FC03AUD Com. 4/2020-SF      

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF      

FI02AUD Com. 4/2020-SF      

FI03AUD Com. 4/2020-SF      

BENEF Com. 4/2020-SF  

PERSONAL Com. 4/2020-SF  

ASSESS Com. 4/2020-SF  

SERVEIS Com. 4/2020-SF  

ASSEG Com. 4/2020-SF      

INCENTIUS Com. 4/2020-SF      

PERFIL Com. 4/2020-SF      

RECLAM Com. 4/2020-SF      

SOSP Com. 4/2020-SF      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF

Organigrama Com. 5-EFI-ASF      

Principi d'importància relativa Com. 9-EFI-ASF      

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 17-EFI-ASF *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta