Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com34-EFI-SFI  

   
FC0102v2 Com34-EFI-SFI  

   
FC0103v2 Com34-EFI-SFI  

   
FC02 Com34-EFI-SFI  

   
FC03 Com34-EFI-SFI  

   
FI0101v2 Com34-EFI-SFI  

   
FI0102v2 Com34-EFI-SFI  

   
FI0103v2 Com34-EFI-SFI  

   
FI02 Com34-EFI-SFI  

   
FI03 Com34-EFI-SFI  

   
DIPGDIC Com3-EFI-SFI  

   
GDIC Com3-EFI-SFI  

   
GESTCART Com3-EFI-SFI  

   
INTERM Com3-EFI-SFI  

   
ASSESS Com3-EFI-SFI  

   
SERVEIS Com3-EFI-SFI  

   
PERSONAL   Com23-EFI-SFI  

   
FC0101v2AUD Com35-EFI-SFI      

FC0102v2AUD Com35-EFI-SFI      

FC0103v2AUD Com35-EFI-SFI      

FC02AUD Com35-EFI-SFI      

FC03AUD Com35-EFI-SFI      

FI0101v2AUD Com35-EFI-SFI      

FI0102v2AUD Com35-EFI-SFI      

FI0103v2AUD Com35-EFI-SFI      

FI02AUD Com35-EFI-SFI      

FI03AUD Com35-EFI-SFI      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Informe d'auditoria Com35-EFI-SFI      

Organigrama Com5-EFI-SFI      

Informe complementari d’auditoria  Com19-EFI-SFI      

Informe de blanqueig Com13-EFI-SFI      

Principi d'importància relativa Com9-EFI-SFI      

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com27-EFI-SFI *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

 

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com34-EFI-AFI  

   
FC0102v2 Com34-EFI-AFI  

   
FC0103v2 Com34-EFI-SFI  

   
FC02 Com34-EFI-AFI  

   
FC03 Com34-EFI-AFI  

   
FI0101v2 Com34-EFI-AFI  

   
FI0102v2 Com34-EFI-AFI  

   
FI0103v2 Com34-EFI-AFI  

   
FI02 Com34-EFI-AFI  

   
FI03 Com34-EFI-AFI  

   
DIPGDIC Com3-EFI-AFI  

   
GDIC Com3-EFI-AFI  

   
GESTCART Com3-EFI-AFI  

   
INTERM Com3-EFI-AFI  

   
PERSONAL Com23-EFI-AFI  

   
SERVEIS Com3-EFI-AFI  

   
ASSESS Com3-EFI-AFI  

   
FC0101v2AUD Com35-EFI-AFI      

FC0102v2AUD Com35-EFI-AFI      

FC0103v2AUD Com35-EFI-AFI      

FC02AUD Com35-EFI-AFI      

FC03AUD Com35-EFI-AFI      

FI0101v2AUD Com35-EFI-AFI      

FI0102v2AUD Com35-EFI-AFI      

FI0103v2AUD Com35-EFI-AFI      

FI02AUD Com35-EFI-AFI      

FI03AUD Com35-EFI-AFI      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Informe d'auditoria Com35-EFI-AFI      

Organigrama Com5-EFI-AFI      

Informe complementari d’auditoria  Com19-EFI-AFI      

Informe de blanqueig Com13-EFI-AFI      

Principi d'importància relativa Com9-EFI-AFI      

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com27-EFI-AFI *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

 

FONS DE GARANTIA: SAGI Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Càlcul anual de la base de cobertura Com. 1/2019 CGSAGII  

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com31-EFI-SGP  

   
FC0102v2 Com31-EFI-SGP  

   
FC0103v2 Com31-EFI-SGP  

   
FC02 Com31-EFI-SGP  

   
FC03 Com31-EFI-SGP  

   
FI0101v2 Com31-EFI-SGP  

   
FI0102v2 Com31-EFI-SGP  

   
FI0103v2 Com31-EFI-SGP  

   
FI02 Com31-EFI-SGP  

   
FI03 Com31-EFI-SGP  

   
DIPGDIC Com3-EFI-SGP  

   
GDIC Com3-EFI-SGP  

   
GESTCART Com3-EFI-SGP  

   
PERSONAL Com21-EFI-SGP  

   
SERVEIS Com21-EFI-SGP  

   
ASSESS Com3-EFI-SGP  

   
FC0101v2AUD Com32-EFI-SGP      

FC0102v2AUD Com32-EFI-SGP      

FC0103v2AUD Com32-EFI-SGP      

FC02AUD Com32-EFI-SGP      

FC03AUD Com32-EFI-SGP      

FI0101v2AUD Com32-EFI-SGP      

FI0102v2AUD Com32-EFI-SGP      

FI0103v2AUD Com32-EFI-SGP      

FI02AUD Com32-EFI-SGP      

FI03AUD Com32-EFI-SGP      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Informe d'auditoria Com32-EFI-SGP      

Organigrama Com5-EFI-SGP      

Informe complementari d’auditoria  Com17-EFI-SGP      

Informe de blanqueig Com13-EFI-SGP      

Principi d'importància relativa Com9-EFI-SGP      

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com24-EFI-SGP *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com24-EFI-ASF  

   
FC0102v2 Com24-EFI-ASF  

   
FC0103v2 Com24-EFI-ASF  

   
FC02 Com24-EFI-ASF  

   
FC03 Com24-EFI-ASF  

   
FI0101v2 Com24-EFI-ASF  

   
FI0102v2 Com24-EFI-ASF  

   
FI0103v2 Com24-EFI-ASF  

   
FI02 Com24-EFI-ASF  

   
FI03 Com24-EFI-ASF  

   
PERSONAL Com15-EFI-ASF  

   
SERVEIS Com3-EFI-ASF  

   
ASSESS Com3-EFI-ASF  

   
ASSEG Com14-EFI-ASF      

FC0101v2AUD Com25-EFI-ASF      

FC0102v2AUD Com25-EFI-ASF      

FC0103v2AUD Com25-EFI-ASF      

FC02AUD Com25-EFI-ASF      

FC03AUD Com25-EFI-ASF      

FI0101v2AUD Com25-EFI-ASF      

FI0102v2AUD Com25-EFI-ASF      

FI0103v2AUD Com25-EFI-ASF      

FI02AUD Com25-EFI-ASF      

FI03AUD Com25-EFI-ASF      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Informe d'auditoria Com25-EFI-ASF      

Organigrama Com5-EFI-ASF      

Principi d'importància relativa Com9-EFI-ASF      

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com17-EFI-ASF *    

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta