Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC02 Com. 4/2020-SF bis
 

FC03 Com. 4/2020-SF bis  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI0102v2 Com. 4/2020-SF bis  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF bis
 

FI02 Com. 4/2020-SF bis
 

FI03 Com. 4/2020-SF bis
 

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI03AUD Com. 4/2020-SF bis
     

PERSONAL Com. 4/2020-SF bis  

SOSP Com. 4/2020-SF bis
     

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Entitat Com. 4/2020-SF bis      

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF bis

Organigrama Com. 4/2020-SF bis

Informe complementari d’auditoria  Com.9/2019-EFE

Informe de blanqueig Com. 8/2019-EDE

Principi d'importància relativa Com. 6/2019-EDE

Informació mensual de les entitats de pagament sota el règim d’exempcions Com. 3/2019-EDE

Avaluació dels riscos operatius i de seguretat associats als serveis de pagament que presten, així com de l’adequació de les mesures pal·liatives i els mecanismes de control aplicats

Com. 11/2019-EP

Dades estadístiques sobre el frau relacionat amb els diferents mitjans de pagament

Com. 12/2019-EP

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència
Reporting realitzat sense una periodicitat fixa prestablerta
Tarifes Com. 10/2019-EDE
Notificació d’incidents Com.12/2019-EDE

CIBERSEGURETAT Normativa de referència Nom Doc Mensual Trimestral Semestral Anual

Autoavaluació de la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació

Com. 8/2023-SF Formulari autoavaluació ciberseguretat