Comunicats Tècnics

Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19
Comunicat tècnic núm. 262/20-EB
07/05/2020 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Solvència / Liquiditat
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables
Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF
09/04/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA
Comunicat tècnic núm. 4/2020-SF
17/02/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/2019-SF
16/08/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Norma | Condicions de funcionament: requeriments operatius | Protecció a l'inversor
Requeriment d'informació en relació amb els càrrecs de l'Alta Direcció
Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
31/07/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Requeriment d'informació semestral - article 20.4 Llei 8/2013
Comunicat tècnic núm. 1/2019-SF
31/07/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Notificació d'incidents i informe anual de frau de mitjans de pagament
Comunicat tècnic núm. 260/19-EB
31/07/2019 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Condicions de funcionament: requeriments operatius
Establiment, aplicació i supervisió de les mesures de seguretat i tramesa actual
Comunicat tècnic núm. 259/19-EB
31/07/2019 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Condicions de funcionament: requeriments operatius
Contingut mínim dels registres d’ordres i d’operacions
Comunicat tècnic núm. 257/19-EB; 47/19-SGOIC; 36/19-SFI; 36/19-AFI; 33/19-SGP
12/04/2019 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Condicions de funcionament: requeriments operatius | Protecció a l'inversor | Norma
Empreses de titularitat pública de dret andorrà
Comunicat Tècnic núm. 256/19
28/03/2019 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma
Requeriments d'informació periòdica
Comunicat Tècnic núm. 255/19
27/03/2019 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable | Solvència / Liquiditat | Gestió de riscos
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions
Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió
Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/18-SGOIC; 33/18-SFI; 33/18-AFI; 30/18-SGP; 23/18-ASF
03/08/2018 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Organismes d'Inversió Col·lectiva | Norma
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/18 bis
12/07/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Norma
Adopció anticipada NIIF-UE
Comunicat Tècnic núm. 251/18
21/03/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 248/17
20/04/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable
Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries
Comunicat Tècnic núm. 245/17
13/01/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu
Tractament comptable de les contribucions al FAREB
Comunicat Tècnic núm. 244/15
18/12/2015 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Tarifes a disposició del públic
Comunicat Tècnic núm. 236/14
31/07/2014 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Norma
Annex a l’informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 157/13 quater
21/05/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Informació addicional a incorporar a l’informe complementari d’auditoria
Comunicat Tècnic núm. 157/13 ter
17/05/2013 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos
Fons de comerç. Complement pla comptable
Comunicat Tècnic núm. 228/12
31/12/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Diferències de primera consolidació. Complement pla comptable
Comunicat Tècnic núm. 227/12
28/12/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable
Reunions anyals permanents auditors externs
Comunicat Tècnic núm. 224/12
22/06/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Normativa comptable | Norma
Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.
Comunicat Tècnic núm. 220/11
07/12/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Norma
Recordatori sobre obligatorietat de tramesa d'informes de qualificació de riscos
Comunicat Tècnic núm. 86 bis
28/07/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos