Consultes

Accepto els termes establerts en l' Avís legal i Protecció de dades
La resposta té com a finalitat ajudar a resoldre els dubtes sobre els temes de la consulta, i per tant no és vinculant per a les parts ni per a la resolució de procediments administratius. Tampoc recull propostes ni valoracions econòmiques ni es pronuncia sobre la validesa de les relacions contractuals entre les parts, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals.