SOLREP

Comunicat tècnic CT19-2020/A        

Informes de solvència II 

Plantilla funcional

+14 setmanes 

31 Desembre

+10 setmanes

30 Juny

+4 setmanes

31 Març -  30 Set.  

Codi plantilla

Nom plantilla

Plantilla

EIOPA

Agregació

Càlculs

SII

General

RFF/

MAP

/RM

General

RFF/

MAP/

RM

General

Dashboard Dashboard - - - Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.01.01 Basic Information - General S.01.02.01, S.32.01.04 - - Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo
S.01.02 Basic Information - RFF and matching adjustment portfolios S.01.03.01 - - RFF[n] | MAP[m] - - - -
S.02.01 Balance sheet - Transitional measures S.02.01.01, S.22.04.01, S.22.04.02 - - Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.02.02 Off-balance sheet items - general S.03.01.01 - - Solo - Group Mètode 1 - - - -
S.02.03 Summary of assets S.06.01.01 - - Solo - Group - Solo - Group - Upon request by AFA
S.02.04 Life and Health SLT Technical Provisions S.12.01.01, S.38.01.10 - - Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 Upon request by AFA -
S.02.05 Non-Life Technical Provisions (including Health Non-SLT Technical Provisions) S.17.01.01, S.38.01.10 - - Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 Upon request by AFA -
S.02.06 Own funds - Reconciliation reserve - Quantitative limits S.23.01.01 - - Solo - Group - Solo - Group - Upon request by AFA
S.02.07 Excess of Assets over Liabilities S.23.02.01, S.29.01.01.02, S.29.02.01, S.29.03.01 - - Solo - Group Mètode 1 - Upon request by AFA Upon request by AFA -
S.02.08 Profit and Loss - Profit or loss sharing - Lapses  S.39.01.11, S.40.01.10, S.41.01.11 - - Solo - Group Mètode 1 - Solo - Group Mètode 1 - Upon request by AFA
S.03.01 Solvency Capital Requirement - Aggregations of risk modules S.25.01.01, SR.25.01.01, S.26.06.01, SR.26.06.01 SCR - BSCR SCR Operational - Adjustment Loss-absorving (LA) Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.03.02 Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity - Both life and non-life insurance activity S.28.01.01, S.28.02.01 - MCR Solo - Solo - Solo
S.04.01 Aggregations of risk sub-modules ALL related to risk sub-modules Risk sub-modules Default - SCR Intangible Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.04.02 Market risk sub-modules S.26.01.01, SR.26.01.01 Equity Spread Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.04.03 Non-life underwriting risk sub-modules S.26.05.01, S.27.01.01, SR.26.05.01, SR.27.01.01 Premium and Reserve - NL CAT Premium and Reserve - NL CAT Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.04.04 NSLT health underwriting risk sub-modules S.26.04.01, SR.26.04.01 Premium and Reserve Premium and Reserve Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.04.05 Life underwriting risk sub-modules S.26.03.01, SR.26.03.01 - - Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.04.06 SLT health underwriting risk sub-modules S.26.04.01, SR.26.04.01 - - Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.04.07 Health catastrophe risk sub-modules S.27.01.01, SR.27.01.01 - ALL Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.05.01 Information on the matching adjustment calculation - Projection of future cash flows (Best Estimate - Matching portfolios)  SR.22.02.01, SR.22.03.01 - - - MAP[m] - Upon request by AFA Upon request by AFA
T.99.01 Technical table N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T.99.AFA Comunicacions entre els supervisats i l'AFA per qualsevol qüestió relacionada amb aquesta plantilla, per exemple consultes, incidències, preguntes sobre metodologia, etc. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.