Reporting al supervisor

Comunicat tècnic CT19-2020/A - bis        

Informes de solvència II 

Plantilla funcional

+14 setmanes 

31 Desembre

+10 setmanes

30 Juny

+4 setmanes

31 Març -  30 Set.  

Codi plantilla

Nom plantilla

Plantilla

EIOPA

Agregació

Càlculs

SII

General

RFF/

MAP

/RM

General

RFF/

MAP/

RM

General

Dashboard Dashboard - - - Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.01.01 Basic Information - General S.01.02.01, S.32.01.04 - - Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo
S.01.02 Basic Information - RFF and matching adjustment portfolios S.01.03.01 - - RFF[n] | MAP[m] - - - -
S.02.00 Premiums, claims and expenses by line of business S.05.01.01 - - Solo - Group - Solo - Group - Upon request by AFA
S.02.01 Balance sheet - Transitional measures S.02.01.01, S.22.04.01, S.22.04.02 - - Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.02.02 Off-balance sheet items - general S.03.01.01 - - Solo - Group Mètode 1 - - - -
S.02.03 Summary of assets S.06.01.01, S.09.01.01 - - Solo - Group - Solo - Group - Upon request by AFA
S.02.04 Life and Health SLT Technical Provisions S.12.01.01, S.38.01.10 - - Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 Upon request by AFA -
S.02.05 Non-Life Technical Provisions (including Health Non-SLT Technical Provisions) S.17.01.01, S.38.01.10 - - Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 Upon request by AFA -
S.02.06 Own funds - Reconciliation reserve - Quantitative limits S.23.01.01 - - Solo - Group - Solo - Group - Upon request by AFA
S.02.07 Excess of Assets over Liabilities S.23.02.01, S.29.01.01.02, S.29.02.01, S.29.03.01 - - Solo - Group Mètode 1 - Upon request by AFA Upon request by AFA -
S.02.08 Profit and Loss - Profit or loss sharing - Lapses  S.39.01.11, S.40.01.10, S.41.01.11 - - Solo - Group Mètode 1 - Solo - Group Mètode 1 - Upon request by AFA
S.02.09 Life obligations analysis - excluding annual renewable products S.14.01.01, S.15.01.01, AFA - - Solo - Group Mètode 1 - Solo - Group Mètode 1

-

Upon request by AFA
S.02.10 Information on reinsurers and reinsurance brokers S.30.04.01.02, S.30.04.01.02 - - Solo - Group Mètode 1 - Solo - Group Mètode 1

-

-
S.02.11 Outgoing Reinsurance Program S.30.03.01, S.30.04.01.01 - - Solo - Group Mètode 1 - Solo - Group Mètode 1

-

-
S.02.12 Facultative covers S.30.01.01, S.30.02.01 - - Solo - Group Mètode 1 - Solo - Group Mètode 1

-

-
S.03.01 Solvency Capital Requirement - Aggregations of risk modules S.25.01.01, SR.25.01.01, S.26.06.01, SR.26.06.01 SCR - BSCR SCR Operational - Adjustment Loss-absorving (LA) Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.03.02 Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity - Both life and non-life insurance activity S.28.01.01, S.28.02.01 - MCR Solo - Solo - Solo
S.04.01 Aggregations of risk sub-modules ALL related to risk sub-modules Risk sub-modules Default - SCR Intangible Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.04.02 Market risk sub-modules S.26.01.01, SR.26.01.01 Equity Spread Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.04.03 Non-life underwriting risk sub-modules S.26.05.01, S.27.01.01, SR.26.05.01, SR.27.01.01 Premium and Reserve - NL CAT Premium and Reserve - NL CAT Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.04.04 NSLT health underwriting risk sub-modules S.26.04.01, SR.26.04.01 Premium and Reserve Premium and Reserve Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.04.05 Life underwriting risk sub-modules S.26.03.01, SR.26.03.01 - - Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Solo - Group Mètode 1 RFF[n] | MAP[m] | RM[1] Upon request by AFA
S.04.06 SLT health underwriting risk sub-modules S.26.04.01, SR.26.04.01 - - Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.04.07 Health catastrophe risk sub-modules S.27.01.01, SR.27.01.01 - ALL Solo - Group Mètode 1 RM[1] Solo - Group Mètode 1 RM[1] Upon request by AFA
S.05.01 Information on the matching adjustment calculation - Projection of future cash flows (Best Estimate - Matching portfolios)  SR.22.02.01, SR.22.03.01 - - - MAP[m] - Upon request by AFA Upon request by AFA
T.99.01 Technical table N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T.99.AFA Comunicacions entre els supervisats i l'AFA per qualsevol qüestió relacionada amb aquesta plantilla, per exemple consultes, incidències, preguntes sobre metodologia, etc. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Comunicat tècnic CT20-2020/A - bis    

Periodicitat
Codi plantilla Nom plantilla Individual Consolidat
FINREP      
  Dades de l'entitat    
F00.01 Informació general Trimestral Trimestral
F00.02 Rams als que opera Trimestral Trimestral
F00.03 Consell d'Administració i direcció efectiva Trimestral Trimestral
F00.04 Capital social i estructura accionarial Trimestral Trimestral
  Balanç de situació    
F01.01 Balanç de Situació: Actiu Trimestral Trimestral
F01.02 Balanç de Situació: Passiu Trimestral Trimestral
F01.03 Balanç de Situació: Patrimoni Net Trimestral Trimestral
  Compte de pèrdues i guanys    
F02.01 Compte de pèrdues i guanys: Tècnic no vida Trimestral Trimestral
F02.02 Compte de pèrdues i guanys: Tècnic vida Trimestral Trimestral
F02.03 Compte de pèrdues i guanys: No tècnic Trimestral Trimestral
  Estat de canvis    
F03.01 Estat d'ingressos i despeses reconegudes Anual Anual
F03.02 Estat de canvis de patrimoni net Anual Anual
F04.00 Estat de fluxes d'efectiu Anual Anual
  Provisions tècniques    
F05.01 Assegurança directa Anual Anual
F05.02 Reassegurança cedida Anual Anual
F05.03 Reassegurança acceptada Anual Anual
F05.04 Provisió per a riscos en curs Anual Anual
F05.05 Informació addicional sobre rentabilitat i durada de certs productes de vida Anual Anual
F06.00 Resultat tècnic per risc: no vida i TAR Anual Anual
  Estadístiques    
F07.01  Ingressos, despeses i provisions tècniques assegurança directa - Vida Anual Anual
F07.02  Ingressos, despeses i provisions tècniques assegurança directa - Diderents de vida Anual Anual
F08.00 Estadística de productes Anual Anual
  Mediadors    
F09.01 Vincles contractuals Anual Anual
F09.02 Estadístiques ram vida Anual Anual
F09.03 Estadístiques ram diferents de vida Anual Anual
F10.00 Organigrama Anual Anual
F11.00 Taxa de supervisió Anual Anual