Comunicats Tècnics

Retorn de la fiança prestada a favor del Govern d’Andorra
Comunicat tècnic núm. CT23-2021/A
30/06/2021 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Solvència
Fiança que s’ha de dipositar per inscriure una delegació al règim simplificat
Comunicat Tècnic núm. 17-2020/A
14/02/2020 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Taxes i altres contraprestacions
Modificació del Reglament delegat (UE) 2015/35
Comunicat tècnic núm. 15-2020/A
11/02/2020 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Solvència | Liquiditat
Fiança per inscriure una delegació al règim simplificat
Comunicat tècnic núm. 14/19-A
13/12/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Derogació Comunicat tècnic 2/15 MinFin
Comunicat tècnic núm. 13/19-A
18/11/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Sistema de Control Intern
Comunicat Tècnic núm.12/19-A
20/06/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Tramesa dels Estats Financers anuals auditats
Comunicat Tècnic núm. 11/19-A
20/03/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica
Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2018
Comunicat Tècnic núm. 1/19-AFA
08/03/2019 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions
Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Comunicat Tècnic núm. 10/19-A
12/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Tramesa d'informació periòdica
Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari
Comunicat Tècnic núm. 7/19-A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma
Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 6/19-A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Informe anyal de prevenció i lluita contra el blanqueig
Comunicat Tècnic núm. 5/19-A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Norma
Creació del Registre d'Actuaris de l'Autoritat Financera Andorrana
Comunicat Tècnic núm. 4/18-A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció
Requeriment d'informació en relació amb l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa
Comunicat Tècnic núm. 3/18-A
03/12/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Tramesa d'informació periòdica
Requeriment d'informació per iniciar el Registre d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Comunicat Tècnic núm. 2/18-A
07/11/2018 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció