Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Memòria de seguiment d'activitats- Termini de presentació a l’AFA Com 2/2023-AD